در حال بارگذاری ...

نخستین جشنواره ایده پردازی ورزشی دانشجومعلمان سراسر کشور

 

در راستای ترویج فضای ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری و ابتکار در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نخستین جشنواره ایده پردازی ورزشی برگزار می شود. این جشنواره ویژه کلیه دانشجومعلمان درحال تحصیل دانشگاه فرهنگیان است. شیوه نامه جشنواره، از لینک ذیل قابل دریافت است.


نظرات کاربران