در حال بارگذاری ...

جلسه ویژه ورودی های 92

باسمه تعالی

جلسه ای ویژه ی ورودی های 92 روز

چهارشنبه مورخ21/4/96ساعت10صبح درنمازخانه مرکز برگزارخواهد شد حضور همه دانشجویان الزامی است./


نظرات کاربران